Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du dagligt blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, til hvad der sker med råvildtet i hele Europa.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Top-Mix - den bedste vildtager til råvildtet

topmix 500px
I stedet for at købe en færdigblandet vildtager til dit råvildt, kan du nemt selv sammensætte og blande den ultimative bedste vildtager til råvildtet - og det øvrige hjortevildt.
Nedenfor gives opskriften på den absolut bedste vildtager til råvildtet.
Navnet er Top-Mix og er en vildtager som er sammensat af 5 dækafgrøder, som stort set kan dyrkes alle steder i Danmark. 
Top-Mix består af Lucerne, Kællingetand, Hvidkløver, Cikorie og Alsikkekløver, som sammenblandes umiddelbart før såning - i et forhold som beskrevet nedenfor.

LUCERNE
Flerårig
Dybdegående rodnet
Plantehøjde 40-80 cm
Du skal bruge 6 kg. pr. hektar

KÆLLINGETAND
Flerårig
God på lette jorde
Plantehøjde 30-60 cm
Du skal bruge 4 kg. pr. hektar

HVIDKLØVER
Flerårig
Trives bedst på bedre jorde
Plantehøjde 15-25 cm
Du skal bruge 2 kg. pr. hektar

CIKORIE
Flerårig
Trives bedst på lyse, tørre og kalkrige jorde
Plantehøjde 30-100 cm
Du skal bruge 2 kg. pr. hektar

ALSIKKEKLØVER
Flerårig
Til luftige jorde
Plantehøjde 25-50 cm
Du skal bruge 3 kg. pr. hektar

Såtidspunkt: April, maj, juni. 
Samlet forbrug pr. hektar:
17 kg.
Sådybde: Så højt i jordoverfladen som muligt (evt. tromles).
Såning: Kan både maskin- og håndsås.
Gødning: Nej - da man risikerer at vildtagren bliver for høj og vælter.
Slåning: Hvis hjortevildtet ikke kan holde vildtageren ned, bør den slås mindst et par gange pr. år, dog først efter blomstring i etableringsåret. 
Ps.: Bland ikke græsser i blandingen da græsser hurtigt vil overtage, eftersom Top-Mix består af 5 langsomt-etablerende dækafgrøder, som ikke tåler konkurrence fra græsser, som er hurtigt-etablerende.

UdskrivE-mail

Nu må der være tag på skydeplatforme

hochstand

På Retsinformation kan man nu læse om reglerne for hvordan et evt. tag på din skydeplatform skal være udfærdiget.

  • Skydeplatformen; kan være forsynet med en let skrånende, flad overdækning i træ eller ikke reflekterende metal af samme størrelse som gulvarealet tillagt et udhæng på maksimalt 10 cm.

Læs mere ...

UdskrivE-mail

Begynd IKKE at fodre råvildtet nu

forkertfodring
Resultatet af forkert fodring ses på ovenstående billede.
Her i november måned varsler vejrprognoserne om frost og sne i Danmark. I den forbindelse er der måske nogle som kunne fristes til at hjælpe råvildtet i deres fødesøgning, ved at begynde at fodre med kraftfoder, majs, havre, hvede eller andet.
Flere har sået tvivl om ovenstående billedes ægthed, og selvom det er et "modbydeligt" billede, kan jeg fortælle at jeg selv har taget billedet, og det er taget i forbindelse med at man et sted på Sjælland, forvaltede råvildtet forkert - og derved fodrede forkert.   
Raavildt.dk vil på det kraftigste fraråde enhver opstart af fodring af råvildt på denne tid af året (november/december), medmindre råvildtet gennem efteråret har haft adgand til det tilskud man vil give dem nu. 

Læs mere ...

UdskrivE-mail

Skærpede krav til hundende, når de reg. schweisshundeførere skal have nye hunde i registret

For at sikre kvaliteten af de ekvipager som fungerer i det danske Schweisshunderegister, har man her i 2016 skærpet kravene for de legitimerede schweisshundeførere som ønsker nye hunde optaget i schweissregistret. Raavildt.dk overværede en af optagelsesprøverne den 24. september 2016.
3nyeschweisshunde web3 legitimerede schweisshundeførere (fra venstre Rene Didriksen, Rene Larsen og Jim Schou Larsen) levede alle op til forventningerne, da alle 3 fik deres nye hunde optaget i schweissregistret den 24. september 2016.

Læs mere ...

UdskrivE-mail

Lær hvordan du bruger et bukkekald

Raavildt.dk har lavet en pjece hvor du kan læse dig til hvordan du bruger et bukkekald.
Hvilke lyde skal man bruge og hvordan opfatter bukken lydene?
Derudover gives 10 gode råd om hvad man skal have fokus på, når man via et bukkekald vil forsøge at kalde bukken til sig under brunsten.

Klik på nedenstående billede og lær hvordan du bruger et bukkekald:

bukkekald forside

UdskrivE-mail

Stop den "kunstige" fodring af råvildt - og få en sund råvildtbestand

raa i sne 2017 02 12 9999 6 kopi
Overskriften lyder for nogle helt forkert, da de fleste jo netop fodrer råvildtet for at få en sund bestand. Ikke desto mindre er det mange steder en nødvendighed at stoppe den "kunstige" fodring af råvildtet, hvis man vil genopbygge eller bevare en sund bestand. Fodrer man råvildtet på nuværende tidspunkt, skal man selvfølgelig ikke stoppe med denne fodring nu, men udfase den "kunstige" fodring hen over sommermånederne.

Ulemperne ved en fodring af råvildtet med kraftfoder, majs, havre eller en blanding af det hele, overgår klart de få fordele denne "kunstige" fodring kan bidrage med.
Hvis man absolut vil hjælpe råvildtet med et større udvalg af fødemuligheder gennem efteråret/vinteren, bør denne fodring foregå via veletablerede vildtagre, da en fodring via vildtagre er en mere "naturlig" form for fodring, som passer meget godt ind i råvildtets årtidspræget skiftende tarmflora.
De bleste bukkejægere har et ønske om at skyde store bukketrofæer, og trofæjagten har aldrig været mere efterstræbt end nu. Desværre er der i denne forbindelse mange som tror at man kan skyde genvej ved blot at fodre råvildtet, hvilket på den lange bane kan have den modsatte effekt.
Hvis man vil have bukke med trofæer i medaljeklassen stående på reviret, er nøgleordet ikke fodring, men SUNDHED og ALDER i nævnte rækkefølge.

UdskrivE-mail

Kan råvildt skydes forsvarligt med hagl..?

raavildt med hagl

Her i efteråret er det tilladt at nedlægge råvildt med hagl, hvilket nogle jægere er tilhængere af, mens andre ikke er det. De jægere, som ikke bifalder denne jagtmetode, fremhæver riflen som værende det "bedste" våben, når der skal jages råvildt.
Jeg tror ikke, at jægere som er modstandere af jagt med hagl på råvildt tænker så meget på, om det er forvaltningsmæssigt korrekt eller ej. For mange er årsagen til modstanden formentlig, at de ikke vil risikere at bukkene, som de helst vil skyde under bukkejagten i maj måned, bliver nedlagt med hagl i efteråret.

Læs mere ...

UdskrivE-mail

Råvildtforvaltning her i efteråret

ravildtforvaltningiefteraret
Målet i enhver råvildtforvaltning er sunde dyr, og man skal være bekendt med, at antallet af individer på et revir på ingen måde afspejler dyrenes sundhedstilstand.
Sagt på en anden måde, kan man ikke udfra tæthedsgraden eller antal af råvildt på et revir aflæse dyrenes sundhedstilstand.
Jeg har i Mitjagtblad 10/16 skrevet en artikel om råvildtforvaltning i efteråret - læs mere HER

UdskrivE-mail

Nu må der komme tag på skydetårne

m.tag
De fleste bukkejægere har prøvet at blive siddende i skydetårnet, mens en større eller mindre regnbye er drevet ind over reviret, og resultatet udebliver ikke, da man bliver lige så våd som sine omgivelser. Årsagen til at vi bliver siddende og i mange tilfælde bliver gennemblødte, er håbet om at bukken lige så snart regnvejret stopper, træder ud af skoven eller ud på lysningen for at blive tør igen.
I fremtiden kan vi blive siddende i skydetårnet uden at blive våde, da det bliver tilladt at udbygge skydetårnet med en tagkonstruktion, hvis det står til Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Ministeren har nemlig besluttet at ændre reglerne om opbygningen af skydetårne, så det bliver lovligt at have tag på disse.

Læs mere ...

UdskrivE-mail

Parykbuk skudt på Sjælland

parykbukSidste år så en bukkejæger på sit revir, en buk som endnu ikke havde fejet. Observationen blev gjort på Sjælland, nærmere stedsangivelse på Slagelse-kanten.
Havde det været i starten af bukkejagten havde det været helt normalt, men dette syn oplevede bukkejægeren i september måned, hvilket var helt usædvanligt. 
Bukke som ikke har fejet opsatsen når bukkejagten slutter den 15. juli, bør afskydes som dårlige dyr, da der helt klart er noget galt med dyret, men da der ikke var lovhjemmel til at afskyde bukken i september måned (ingen jagttid), og bukken iøvrigt så sund ud, foretog jægeren sig helt i takt med lovgivningen - ingenting.

Læs mere ...

UdskrivE-mail

Vejret i Danmark

Sol opgang og nedgang

Sol opgang og nedgang